MUST BE 18 OR OLDER - MUST READ TERMS OF SERVICE You Are On: Translations
Do you have a story to share about using WriteAPrisoner.com? We'd love to hear from you! Submit your story today!

WriteAPrisoner.com – vezni se zájmem o dopisování

WriteAPrisoner.com – vezni se zájmem o dopisování

WriteAPrisoner.com – webové stránky, které pomáhají skutecným zajatcum najít zájemce o dopisování. Obrací se na nás rekordní pocet osamelých mužu a žen ve veznicích, kterí chtejí najít prátele za vezenskými zdmi. Na techto webových stránkách se setkáte s velice pestrou smesicí lidí – ruzného veku, "bydlište" a predevším s ruznými duvody uveznení. Jednu vec mají ale spolecnou – nesnesitelnou samotu a bolestnou touhu po prátelství

Tisíce zapomenutých mužu a žen, kterí jsou vezneni ve federálních nebo státních veznicích, krajských veznicích, nápravných ústavech a v zahranicních nebo zámorských veznicích a chtejí si dopisovat zoufale doufají, že navážou korespondenci, která povede k prátelství, lásce nebo právní pomoci. Inzerce Inmates? zverejnuje osobní inzeráty, které obsahují fotografie. Nezapomente, že ani v našem virtuální svete vezni nemohou chatovat ani posílat e-maily, protože nemají prístup k pocítacum. Vaše dopisy zaslané bežnou poštou budou považovány za vytoužené upomínky; dopisováním s vezni podporujete lidská práva a právo na rehabilitaci. Na techto webových stránkách budete také moci odeslat e-mailem vaši první zprávu spolecne se zpetnou adresou. Zprávy vytiskneme a odešleme prímo veznum, abychom ušetrili vaše poštovné.

Muži a ženy za mrížemi zrídka dostávají dopisy a tráví ve svých celách celých 23 hodin denne. Nekterí z nich cekají na trest smrti. Jiný se trápí v samovazbe. Najdete zde také politické vezne a válecné zajatce. Dopisování muže být jejich jediným poutem. Navazování vztahu mezi veznenými osobami je takrka nemožné, zejména u osob odsouzených k trestu, kterí jsou dokonce izolováni od ostatních veznu. Dopisování s osobou za mrížemi muže být nejobetavejším cinem vašeho života. Zacnete si dopisovat s osobou za mrížemi ješte dnes!


spacer
Visit our sponsors
Visit our sponsors

2000-2018 WriteAPrisoner.com, Inc. All Rights Reserved. Must be 18 to be viewing this website and have read our Terms of Service.